Langtang South L.G A Zip Codes

District: Dadin Kowa

Lamdwal 941107
Walnim 941107
Wubang 941107
Zambang 941107

District: Fajul

Faya 941111
Nakiwasw 941111

District: Gamakai

Dinshan 941110
Takakafia 941110
Timman 941110

District: Lashel

Kamkum 941104
Taigwang 941104
Timfam 941104

District: Resettlemen Area

Dandinkowa 941109
Dorawa 941109
Fajul 941109
Faya 941109
Gamakai 941109
Gamin 941109
Gbaldung 941109
Gida Bua 941109
Kamkun 941109
Karkashi 941109
Mabudi 941109
Magama Mangwam 941109
Maiyanga 941109
Milfoar 941109
Nassarawa 941109
Ndushim 941109
Soban Gida nagani 941109
Takalafiya 941109
Taldun 941109
Talgwang 941109
Timbol 941109
Timshak 941109
Turaki 941109
Zamya 941109

District: Sabon Gida

Gamin 941106
Koko 941106
Kwaikon 941106
Mailfour 941106

District: Timbol

Barracks 941105
Bolya 941105
Karkashi 941105
Long-Goemai 941105
Magama 941105
Nassawa 941105
Timshat 941105

District: Turaki

Daruwa 941108
Kanana 941108
Mahanga 941108
Nassarawa 941108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.