Yunusari L.G A Zip Codes

Towns  Zip Codes Baituwa 632102 Bomba 632102 Bukti 632102 Bulabulin 632102 Buluk Buluk 632102 Chillima 632102 Chokolo 632102 Damatoshia 632102 Dekwe 632102 Dilala 632102 Diriti 632102 Dogaltura 632102 Garin Kaigama 632102 Gremadi 632102 Gremari 632102 Gursula 632102 Jilo 632102 Kafaje 632102 Kalgi 632102 Kanamma 632102 Karaguwa 632102 Karigi 632102 Konta Kunu 632102 Kusur 632102 Mairari … Read more

Tarmuwa L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Babangida 620102 Barkami 620102 Biriri 620102 Borno-Kiji 620102 Bulturi 620102 Churokusko 620102 Dabala 620102 Garga 620102 Jumbam 620102 Lantaiwa 620102 Mandadawa 620102 Shegau 620102

Potiskum L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Alaraba 622101 Badejo 622101 Chalumno 622101 Dagare 622101 Daniski 622101 Daria 622101 Dazigal 622101 Kukargadu 622101 Potiskum 622101 Siminti 622101

Nguru L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Aroro 630101 Bajigama 630101 Bakwa 630101 Bambori 630101 Bilelam 630101 Bujiji 630101 Bulabulin 630101 Bulangua 630101 Bulanguaram 630101 Buleri 630101 Bundi 630101 Dadara 630101 Dogana 630101 Dogon-Kuka 630101 Dumsai 630101 Garbi 630101 Garin Malum 630101 Garin Naruwa 630101 Hausari 630101 Jigamari 630101 Kakori 630101 Kanuri 630101 Karanbari 630101 Kisogana 630101 Maidashi 630101 … Read more

Nangere L.G A Zip Codes

Towns Zip codes Mamudo district Bala 622103 Dakasko 622103 Garintuja 622103 Mamudo 622103 Nangere District Dowasa 622102 Fakarau 622102 Garin Gambo 622102 Kukuri 622102 Nangere 622102 Tarajim 622102

Machina L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Adturu 630102 Barinari-Lamiri 630102 Bogo 630102 Bulseri 630102 Damai 630102 Dimago 630102 Dole 630102 Faramiram 630102 Flimaram 630102 Garin 630102 Garin Kinna 630102 Garwadole 630102 Gogi 630102 Gunsi 630102 Kabaduna 630102 Kabera 630102 Kom-Komma 630102 Koremarun 630102 Kuka-Yasku 630102 Lamisu 630102 Machina 630102 Mamada 630102 Maskandare 630102 Maskarari 630102 Meori 630102 Sabawa … Read more

Jakusko L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Bayam 631102 Buduwa 631102 Daifa 631102 Dudua 631102 Dumbari 631102 Gamajam 631102 Ganya 631102 Garin Maiturmi 631102 Garinsalha 631102 Gibbo 631102 Gidigid 631102 Gogaram 631102 Goldimari 631102 Gurunga 631102 Jaba 631102 Jakusko 631102 Japbo 631102 Japoji 631102 Jawur 631102 Katamona 631102 Labo 631102 Lafiya-Loi 631102 Muguram 631102 N.Gambo 631102 Nasari 631102 Ngelsom … Read more

Gulani L.G A Zip Codes

Towns Zip codes Bara 621102 Borno-Kiji 621102 Bularaba 621102 Bumsa 621102 Burasari 621102 Chandam 621102 Dokshi 621102 Gabai 621102 Gagure 621102 Gargari 621102 Garin Tuwo 621102 Kukuwa 621102 Kushimaga 621102 Ngulwa 621102 Ngurun 621102 Nguzoa 621102 Ruhu 621102 Tetteba 621102

Gujba L.G A Zip Codes

Town Zip Codes Bara 621101 Bokwai 621101 Borno-Kiji 621101 Bukul 621101 Bularaba 621101 Bulturam 621101 Bumsa 621101 Buni Gari 621101 Buni-Yadi 621101 Chandam 621101 Dadingel 621101 Dadma 621101 Dikshi 621101 Garinchina 621101 Gatumba 621101 Gazagana 621101 Gominja 621101 Goriri 621101 Gotala 621101 Gotumba 621101 Gujba 621101 Gulani 621101 Gutunia 621101 Kaduba 621101 Katarko 621101 Kolere … Read more