Yabo L.G A Zip Codes

District: Kilgori Bakale 851102 Birni Ruwa 851102 Kilgori 851102 District: Yabo Bingaje 851101 Binji 851101 Budurega 851101 Dono 851101 Fakka 851101 Kibiyare 851101 Muza 851101 Ruggar 851101 Torankawa 851101 Yabo 851101 Please follow and like us:

Wurno L.G.A Zip Codes

District: Achida Achida 842102 Alkanmu 842102 G/Bango 842102 Gyalgyal 842102 Kwasare 842102 Lalodu 842102 Sisawa 842102 District: Wurno Adakela 842101 Chacho 842101 Dankemu 842101 Dinawa 842101 Dinbiso 842101 Kwargaba 842101 Magargaba 842101 Magarya 842101 Marafa 842101 Marnowa 842101 S/Bazai-Abdu 842101 Wurno 842101 Please follow and like us:

Tureta L.G A Zip Codes

District: Tureta Abusoro 352105 Ajijoh 352105 Akotogbo 352105 Barogbo 352105 Bimasa 352105 Bimasa Lofa 352105 Dorawa 352105 Duma Nasarawa 352105 Fura-Girke 352105 G/kare 352105 Iju-Osun 352105 Kawara 352105 Kenumu 352105 Kuruwa 352105 Kwarare 352105 Naino 352105 Reuben 352105 Ruga Budda 352105 Tureta 352105 Yopiara 352105 Please follow and like us:

Tambuwal L.G A Zip Codes

District: Dogon Daji Bancho 850102 Barkeji 850102 Dogon-Daji 850102 Gambu 850102 Nabaguda 850102 Sabawa 850102 Salah 850102 Shabra 850102 Distr Barkini 850103 Chakai 850103 Jabo 850103 Kagara 850103 Modo 850103 ict: Gindi Bakaya 850106 Barga 850106 Danmadi 850106 Gindi 850106 Kaya 850106 Madacci 850106 District: Jabo Barkini 850103 Chakai 850103 Jabo 850103 Kagara 850103 Modo…

Shagari L.G A Zip Codes

District: Shagari Aggur 851103 Bulanyaki 851103 Doruwa 851103 Gangam 851103 Kajiji 851103 Lambara 851103 Lungu 851103 Mandera 851103 Rugga 851103 Sanyinnawal 851103 Shagari 851103 Tunya dole 851103 Please follow and like us: