Geidam L.G A Zip Codes

Town Zip Codes Abachari 632101 Ashekri 632101 Badi 632101 Balle 632101 Bisuga 632101 Borko 632101 Chirawa 632101 Dabkariba 632101 Dagambi 632101 Damakarwa 632101 Dejina 632101 Dilawa 632101 Fakuri 632101 Futchimiran 632101 Galaria 632101 Gallaba 632101 Geidam 632101 Gosora 632101 Gumsa 632101 Hausari 632101 Karamti 632101 Kawuri 632101 Keleri 632101 Kelluri 632101 Korkio 632101 Kukoram 632101…

Fune L.G A Zip Codes

Fune LGA, Zamfara Styate Zip Codes Towns Zip Codes Abakire 622105 Aigada 622105 Alagarno 622105 Balanyiwa 622105 Bam 622105 Banshe 622105 Basam 622105 Bauwa 622105 Bindigi 622105 Bufuna 622105 Bulakus 622105 Chirokusko 622105 Damagum 622105 Dawura 622105 Dogonkuka 622105 Dubbol 622105 Dumbulwa 622105 Fajalare 622105 Fulatari 622105 Fune 622105 Gabatasha 622105 Gishiwari 622105 Goyeri 622105…

Fika L.G A Zip Codes

Fika LGA, Zamfara State Zip Codes Towns Zip Codes Anzie 622104 Boza 622104 Bulakos 622104 Chana 622104 Daniski 622104 Daya 622104 Didim 622104 Diffuel 622104 Dozi 622104 Dumbulwa 622104 Fika 622104 Fusami 622104 Gadaka 622104 Galamo 622104 Garin Aba 622104 Garin Jaji 622104 Garin Wayo 622104 Gashaka 622104 Gashinge 622104 Gashua 622104 Godowoli 622104 Gudi…

Damaturu L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Bula Kus 620101 Bulaburum 620101 Bulama Fordi 620101 Chungul Dambaram 620101 Chungul Jabbari 620101 Damakasu 620101 Damburam 620101 Dankalwa 620101 Debsa 620101 Gabai 620101 Garin Maisaja 620101 Goni Matar 620101 Gorogi 620101 Gubberi 620101 Gulamarram 620101 Gumunta 620101 Itsari 620101 Kaburu 620101 Kaita 620101 Kalalawa 620101 Kontula 620101 Korari 620101 Kuilamu 620101…

Bursari L.G A Zip Codes

Busari LGA Zip Codes Towns Zip Codes Bade Gana 620103 Bayammari 620103 Bula 620103 Buruta 620103 Butsari 620103 Damana 620103 Damanawa 620103 Dambuk 620103 Danani 620103 Dapchi 620103 Gadiriri 620103 Gareji Tsamowa 620103 Garin Alhaji 620103 Garin Boka 620103 Garin Lamido 620103 Garindole 620103 Giljabi 620103 Giruwon 620103 Gojiji Korem 620103 Goroji 620103 Gruawa 620103…

Bade L.G A Zip Codes

Towns Zip Codes Adia 631101 Alagarno 631101 Amshi 631101 Azam 631101 Bursari 631101 Chirawa 631101 Dalia 631101 Dikum 631101 Dogona 631101 Gabaruwa 631101 Gapchia 631101 Garin-Dallari 631101 Garinkura 631101 Gasamu 631101 Gashua 631101 Gogaram 631101 Gweek 631101 Gwuiyo 631101 Jawa 631101 Jawun 631101 Karage 631101 Katamba 631101 Katuzu 631101 Lawan-Alwali 631101 Lawan-Audu 631101 Lawan-Fani 631101…

Yobe State

Local Government Areas: Bade LGA Busari LGA Damaturu LGA Fika LGA Fune LGA Geidam LGA Gujba LGA Gulani LGA Jakusko LGA Karasuwa LGA List of Towns and Villages in Yobe State Machina LGA Nangere LGA. Nguru LGA Potiskum LGA Tarmuwa LGA Yunusa LGA Please follow and like us: