Kanke L.G.A Zip Codes

District: Ampang East

Ampang933109
Dungung933109
Goktok933109
Kadang933109
Kuwang Kaler933109
Langshi933109
Lerpye933109
Leshim Mwel933109
Munok933109
Shaktu933109
Sharam933109

District: Amper

Amper933110
Chika933110
Goltan933110
Gwamlar933110
Jewang Jwat933110
Jimi933110
Kalin933110
Lawatang Gugur933110
Lepgel933110
Leptar933110
Lepter Gugur933110
Nefur Mep933110
Neran933110
Pibwir933110
Rong933110
Sebri933110
Shiwer933110
Tor933110
Warang933110
Wekkop Leng933110
Zangsan933110

District: Garram

Chiroma933107
Galadima Tollong933107
Garram933107
Goilong Lapiek933107
Gollong Dangkem933107
Gollong Forkong933107
Golong Tollong933107
Gontingkal933107
Kangmun933107
Madaki Dangkem933107
Madaki Nyayik933107

District: Kabwir

Bolkon933108
Dawaki933108
Gamadaji933108
Gyangyang933108
Kabwir933108
Kudus933108
Lur933108
Pada933108
Rang933108
Tasha933108
Teng933108
Tuwan933108

District: Pai

Dok933111
Ewer933111

District: Tal

Basunsunwang933112
Chiroma-Kwabzak933112
Dambi933112
Galdima-Kwabzak933112
Killing933112
Longwap933112
Madakin Kwabzak933112
Mungue933112
Mungyim933112
Puyam933112
Tangle933112

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.