Dutse L.G A Zip Codes

District: Dutse (Rural)

Abaya720101
Baranda720101
Barandau720101
Bujim720101
Burtulan720101
Chai-Chai720101
Chamo720101
Dagwaje720101
Danmasara720101
Dantauya720101
Darau720101
Dilake720101
Duku720101
Dundubus720101
Duru720101
Fagoji720101
Fanisau720101
Galamawa720101
Garu720101
Gidan Dubu720101
Gofai720101
Gurungu720101
Gwari720101
Hammayayi720101
Hausawa720101
Irwa720101
Jaudi720101
Jidawa720101
Jigawar Tsada720101
Kacha720101
Kachi720101
Kargo720101
Karnaya720101
Katangar720101
Katangare720101
Kawaye720101
Kazama720101
Kudai720101
Kwadiya720101
Kwaimawa720101
Kyaran720101
Lafia720101
Laraba720101
Limawa720101
Madobi720101
Maranjuwa720101
Rurun Gwani720101
Sabalari720101
Sabon Gari Ruru720101
Sakwaya720101
Sharifai720101
Tabobo720101
Takur720101
Tsari720101
Wangara720101
Warwade720101
Wurma720101
Yadi720101
Yalwa720101
Yalwawa720101
Yargaba720101
Zobiya720101

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.