Ogbia L.G A Zip Codes

District: Ogbia

Abobir562103
Akolomani562103
Amorokeni562103
Amuruto562103
Anyama562103
Egeleama562103
Elebele562103
Emadike562103
Emago562103
Emakalakala562103
Emegai562103
Epebu562103
Ewama562103
Ewoi562103
Igbo562103
Imiringi562103
Iyakiri562103
Kolo562103
Obakilolo562103
Obelebiri562103
Obuaba562103
Ogbia562103
Ogboama562103
Ogireyankiri562103
Okiki562103
Okodi562103
Olobiri562103
Ologi562103
Ologoghe562103
Oluaganagu562103
Onuebum562103
Opume562103
Oruma562103
Otegila562103
Otegwe562103
Otuabagi562103
Otuabai 1562103
Otuabula 1562103
Otuabula 11562103
Otuaganagu562103
Otuakeme562103
Otuedu562103
Otuegwe562103
Otuekpein562103
Otuogidi562103
Otuogori562103
Otuokpoti562103
Qutar562103
Sagatama562103
Sobo Camp562103
Warbugoama562103

1 thought on “Ogbia L.G A Zip Codes”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.