Ogbia L.G A Zip Codes

District: Ogbia

Abobir 562103
Akolomani 562103
Amorokeni 562103
Amuruto 562103
Anyama 562103
Egeleama 562103
Elebele 562103
Emadike 562103
Emago 562103
Emakalakala 562103
Emegai 562103
Epebu 562103
Ewama 562103
Ewoi 562103
Igbo 562103
Imiringi 562103
Iyakiri 562103
Kolo 562103
Obakilolo 562103
Obelebiri 562103
Obuaba 562103
Ogbia 562103
Ogboama 562103
Ogireyankiri 562103
Okiki 562103
Okodi 562103
Olobiri 562103
Ologi 562103
Ologoghe 562103
Oluaganagu 562103
Onuebum 562103
Opume 562103
Oruma 562103
Otegila 562103
Otegwe 562103
Otuabagi 562103
Otuabai 1 562103
Otuabula 1 562103
Otuabula 11 562103
Otuaganagu 562103
Otuakeme 562103
Otuedu 562103
Otuegwe 562103
Otuekpein 562103
Otuogidi 562103
Otuogori 562103
Otuokpoti 562103
Qutar 562103
Sagatama 562103
Sobo Camp 562103
Warbugoama 562103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.