Oriade L.G A Zip Codes

District: Erin-Oke/Erin-Ijesa

Erin-Ijesa233118
Erin-Oke233118
Igbelajewa233118

District: Erinmo / Iwaraja

Erinmo233117
Ijimo233117
Iwaraja233117
Omo-Ijesha233117

District: Ijebu-Jesa Rarul

Aba Lawani233114
Ijaregbe233114
Itegun233114

District: Ijeda / Iloko

Ijeda233116
Iloko233116

District: Ikeji Arakeji/

Akeji233121
Ikeji Arakeji233121
Olori-Oko233121
Owena Ijesa233121

District: Ikeji-Ile

Ikeji-Ile233119
Oko Orisakeji233119
Olobe-Ide233119

District: Ipetu-Ijesa

Adedeji233120
Afinbiokin233120
Alabameta233120
Apoti233120
Asalu233120
Bolorunduro233120
Dagbaja233120
Ipetu Jesa233120
Lawaye233120
Oko233120
Oloruntedo233120
Onikoko233120
Orisunbare233120
Sawe233120

District: Iwoye

Eti Oni233115
Ilo Ayegunle233115
Iwoye233115

1 thought on “Oriade L.G A Zip Codes”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.