Lafia L.G A Zip Codes

Lafia District: Assakio

Town          Zip Code
Abu950102
Achigogo950102
Adogi950102
Agbulagu950102
Akura950102
Akuya950102
Alawa-Gana950102
Ambana950102
Andasin950102
Aridi950102
Arikya950102
Arugbadu950102
Ashangwa950102
Ashige950102
Assakio950102
Awuwa950102
Azuba950102
Barikin Abdullahi950102
Barkin Kogi950102
Danka950102
Fefe Ruwa950102
Gidan-Aiki Ajiga950102
Giddan Akeffi950102
Gilan Buka950102
Godam Mai950102
Gwayaka950102
Jibel950102
Keffi Wambai950102
Kiguna950102
Kireyi950102
Koro Kuje950102
Kwandere950102
Mankwar950102
Padaman-Bauna950102
Padan Bauwa-Alh Audu950102
Rafin Ganye950102
Randa950102
Sabon Gida950102
Shabu950102
Shimar950102
Tunga Nupawa950102
Ugah950102
Wanza950102
Wata950102
Wuyi950102
Zagyo950102
Zambala950102

District: Barikin Abdullahi

Town          Zip Code
Angbako950108
Aridi950108
Ashapa950108
Awuma950108
Awuye950108
Bakin-Gudi950108
Keffi Wambai950108
Ruwaya950108
Takpa-Ozzi950108

District: Lafia (Rural)

Town          Zip Code
Agabija950101
Agudu950101
Agyarag Yakubu950101
Agyaragu To950101
Akunza950101
Akurba950101
Akurba Asanya950101
Alakyo950101
Angwa Ayaba950101
Bassa950101
Bukan Allu950101
Bukan Buzu950101
Bukan Kwato950101
Bukan Sidi950101
Bukan Tambo950101
Chiroma950101
Gandu Sarki950101
Gayam950101
Gimare950101
Gudu Sarki950101
Kan Ashara950101
Kayarda950101
Kurikyo950101
Lachuce950101
Lahuce950101
Madagwa950101
Mararaba950101
Sabo Dale950101
Wakwa950101
Zanwa950101

2 thoughts on “Lafia L.G A Zip Codes”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.