Kafin Hausa L.G A Zip Codes

District: Bulangu

Bulangu731102
G/Dadada731102
Gamatuwai731102
Gamayin731102
Gilador731102
Hago731102
Jabo731102
Kaigamari731102
Karalbali731102
Kullimi731102
Kwatalo731102
Majawa731102
Mexam731102
Safa731102
Shakato731102
Shakato Etd731102
Shamakeri731102
Yayari731102
Zango Kura731102

District: Kafin Hausa

Abdallawa741103
Adaraushe741103
Ashuran741103
Auno741103
Balan Bula741103
Baraduwa741103
Baushe741103
Bodi741103
Butbin741103
D/Kyaure741103
Damadumin toka741103
Durum741103
Gafasa741103
Gafaya741103
Gemkil741103
Gwabman Daji741103
Gwal Jarandi741103
Gwallarai741103
Gwardin741103
Jabdan741103
Jambil yanugan741103
Kafin Hausa741103
Kanzan741103
Kazalewa741103
Kore741103
Kumbukdi741103
Kununu741103
Kutugu741103
Latbala741103
Maruko741103
Maruwa741103
Masassadi741103
Maseri741103
Mbor741103
Pakman741103
Ruba741103
Sabon Gida741103
Sarawa741103
Sayawa741103
Ung/Magaji741103
Wuiwui741103
Yalwan741103
Yola Nora741103
Zzgo Digaci741103

1 thought on “Kafin Hausa L.G A Zip Codes”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.