Garko L.G A Zip Codes

District: Garko

Buda712101
Dal712101
Garinali712101
Garko712101
Gurjiya712101
Kafin Malamai712101
Katimari712101
Kawo712101
Kera712101
Kwas712101
Lamire712101
Maida712101
Makadi712101
Raba712101
Sanni712101
Sarina712101
Tsakuwardal712101
Yarka712101
Zakarawa712101

1 thought on “Garko L.G A Zip Codes”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.